Vet du hur dina elever mår?

CarePlus skola är ett webbaserat enkätverktyg för elevhälsa och hälsostatistik som underlättar ditt elevhälsoarbete.

Med CarePlus Skola får du tydlig statistik och enkel hantering av hälsodata

7%

av gymnasieeleverna
äter aldrig frukost

21%

av eleverna i år 8 har provat alkohol

88%

av gymnasieeleverna
äter aldrig frukost

elevhälsoenkät i dator

All hantering sker digitalt
med CarePlus Skola

Digitalisera arbetet

En viktig del av en skolsköterskas jobb är att arbeta långsiktigt med elevernas allmänna hälsa. Med pappersbaserade elevhälsoenkäter är arbetet tidskrävande och det är ofta svårt att skaffa en bra överblick över hälsoläget. Med CarePlus Skola underlättas arbetet genom enkel och effektiv insamling, lagring och sammanställning av hälsodata. 

Skolsköterska utför arbete vid dator

CarePlus skola är utvecklat tillsammans med skolsköterskor

enkäter på olika enheter, mobiltelefon, padda, dator

Digitala Enkäter

I CarePlus Skola ingår standardiserade enkäter som används runt om i landet. Det går även att anpassa enkäterna efter specifika önskemål och krav. Enkäterna fylls enkelt i av elever/vårdnadshavare i datorsal eller hemma. Enkäterna fungerar lika bra på dator, surfplatta eller mobiltelefon.

 

Kontakta oss

så berättar vi mer

Tack! Meddelande skickat.

Anpassa statistik efter

dina önskemål

Exportera statistik

CarePlus Skola ger dig möjlighet att anpassa statistik efter önskemål. Du kan till exempel ta fram jämförelser mellan kön eller plock ut statistik för vissa grupper och klasser för att tydliggöra skillnader. Du kan också använda framtagen data för att enkelt skapa rapporter eller exportera informationen för vidare bearbetning och inrapportering till den nationella elevdatabasen Psynk.

Funktioner

Inmatning via portaler

Elever och/eller vårdnadshavare besvarar enkäten i datasal eller loggar in till elevportalen hemifrån. Enkäten fungerar lika bra på dator, läsplatta eller mobiltelefon. Inga mer pappersenkäter att hålla reda på. 

Elevhälsosamtal

Svarsfrekvensen är enkel att följa. Vid elevhälsosamtalet finns elevens enkät tillgänglig och ändringar/kompletteringar kan göras. 

Nationell standard

I CarePlus skola ingår standardiserade enkäter som används runt om i landet. Det går även att anpassa enkäterna efter specifika önskemål och krav. 

Integrerat med journalen

Med ett enkelt kommando öppnas CarePlus Skola med aktuell elev direkt från journalsystemet.

Please reload

 

Tillsammans kan vi skapa bättre förutsättningar för god
vård och omsorg.

Våra Lösningar

Joliv AB grundades år 1999 och har i dagsläget lösningar för omsorg, hemsjukvård, primärvård, psykiatri och elevhälsovård. Vårt systerbolag Qurelia arbetar med kvalitetsuppföljning och tillsyn. 

Läs gärna mer på respektive hemsida:

Primärvård/Basal hemsjukvård:

Omsorg:

Avancerad hemsjukvård:

mobilomsorg Logga
mobilklinik logga

Kvalitetsuppföljning/Tillsyn:

Elevhälsovård:

qurelia logga
careplus skol logga

Vi har en viktig uppgift!

Det viktigaste i alla människors liv är hälsa.
Målet med vår verksamhet är att utveckla verktyg och metoder som hjälper individer och grupper att tillhandahålla god vård och omsorg.